Du må ha samtykke fra alle involverte myndigheter når du skal eksportere avfall. Du som er melder (eksportør), har hovedansvaret for hele prosessen og har ansvar for å gjøre deg kjent med regelverket for meldepliktig avfall. 

Både avfallsprodusent og avfallsmegler skal oppbevare dokumentasjon på at avfallet er levert til godkjent mottak, hvis det eksporteres av en annen aktør, for eksempel en avfallsmegler. Dokumentasjonen skal oppbevares i minimum i tre år.

Husk at det tar tid fra Miljødirektoratet mottar en søknad til involverte myndigheter gir samtykke, så det er lurt å søke 3-4 måneder i forveien. 

Under finner du veiledning om hvordan du går frem for å eksportere meldepliktig avfall. 

  1. 1 Klassifisere avfallet Klassifisere og finne avfallskode
  2. 2 Finne ut om mottakerlandet kan ta imot avfallet
  3. 3 Lage kontrakt med behandlingsanlegg Kontrakt og veileder om hvordan fylle ut
  4. 4 Skaffe finansiell garanti Bankgaranti for å vise at du kan betjene kostnadene ved eksporten
  5. 5 Søke samtykke - fylle ut følgeskjema Søke Miljødirektoratet og alle involverte myndigheter om samtykke og fylle ut følgedokument
  6. 6 Tolldeklarere Deklarere avfallet hos Tollvesenet
  7. 7 Rapportere til Miljødirektoratet Rapportere innen første mars
  8. 8 Tilleggsinformasjon og kontaktadresse Informasjon om fakta, regelverk og kontaktinformasjon