Du må rapportere total mengde avfall som er eksportert og behandlet til Miljødirektoratet innen 1. mars hvert år.

Alle opplysningene skal fordeles på de respektive notifikasjonsnumrene. Det er bare meldepliktig avfall som skal rapporteres.

Husk å rapportere på alle samtykker som var gyldige det foregående året, selv om det ikke ble eksportert/importert noe avfall. Rapporten brukes som kontrollverktøy og til å sammenstille statistikk på eksport og import av avfall.

Les mer om hvordan du rapporterer under

Årlig rapportering av eksportert og importert avfall