Du skal tolldeklarere avfallet i tollvesenets elektroniske system for utveksling av tolldeklarasjoner TVINN.