Alle driftsansvarlige for kuldeanlegg, klimaanlegg og varmepumper, inkludert alle typer mobile anlegg må, uavhengig av mengden kuldemedium som inngår:

  • forebygge for å hindre utilsiktede utslipp (lekkasje)
  • gjøre tiltak som er teknisk og økonomisk gjennomførbare for å redusere lekkasjer til et minimum, og
  • utbedre lekkasjer så snart som mulig etter at de er oppdaget

Dersom utstyret er underlagt lekkasjekontroll og en lekkasje i utstyret er reparert, skal driftsansvarlig sikre at utstyret kontrolleres av en sertifisert person innen én måned etter reparasjonen for å kontrollere at reparasjonen har vært effektiv.

Installasjon, service og vedlikehold, reparasjon eller kassering av utstyr skal bare utføres av personell og bedrifter som har de eventuelt påkrevde sertifikater. Lekkasjekontroll og gjenvinning skal også utføres av sertifisert personell, hvor det er påkrevd for den relevante utstyrsgruppen.

Alle tilsiktede utslipp av f-gasser er forbudt, dersom utslipp ikke er teknisk nødvendig for den tiltenkte bruken.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid