Det er krav om at fastmonterte kuldeanlegg, klimaanlegg og varmepumper  regelmessig skal kontrolleres for lekkasje av f-gasser. Lekkasjekontroll skal utføres av sertifisert personell. Driftsansvarlig er ansvarlig for å sikre dette.

For å få sertifikat må personellet bestå en teoretisk og praktisk prøve arrangert av et sertifiseringsorgan. Det finnes fire forskjellige kategorier sertifikat for personell, avhengig av hvilken type arbeid som utføres samt størrelse på anlegg.

Bedriftssertifikater utstedes av sertifiseringsorganet på bakgrunn av en gjennomgang av bedriftens kvalitetssystem og andre organisatoriske forhold ved bedriften. Også for enkeltpersonforetak er det i Norge krav til bedriftssertifikat.

Miljødirektoratet peker ut sertifiseringsorgan i Norge. Praktisk informasjon om hvordan dere kan bli sertifisert får du ved å henvende deg til dem.

Incert AB sertifiserer personell som arbeider med elektriske bryteranlegg som inneholder f-gasser.

Isovator AS sertifiserer personell og bedrifter for de øvrige kategoriene, inkludert opplæringsbevis for gjenvinning av f-gasser fra motorvogner.

Ansvar og frekvens for lekkasjekontroll

Se hvor ofte lekkasjekontroll skal utføres ved å velge fyllingsmengde for ditt anlegg:

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid