Det er forbudt å slippe ut fluorholdige gasser til atmosfæren, og servicepersonell er forpliktet til å hindre utslipp og forebygge lekkasje.

Krav til sertifisering

Forordningen setter krav til sertifisering av personell og bedrifter som skal utføre arbeid på anlegg med f-gasser.

Kravene gjelder for:

  • Fastmonterte kuldeanlegg, klimaanlegg og varmepumper (personell og foretak)
  • Fastmontert brannvernutstyr (personell og foretak)
  • Kjøle- og fryseenheter til kjøle- og frysebiler- og hengere (personell)
  • Fastmonterte anlegg og produkter som inneholder løsemidler basert på f-gasser (personell)
  • Elektriske bryteranlegg (personell)

I tillegg er det krav om opplæringsbevis for gjenvinning av f-gasser fra klimaanlegg i personbiler og varebiler under 3,5 tonn.

Tidsbegrenset gyldighet

Fra juni 2020 har sertifikatene en tidsbegrenset gyldighet på 5 år. Etter dette tidspunkt må både personlige sertifikat og bedriftssertifikat som er mer enn fem år fra utstedelsesdato fornyes.

Hvordan blir vi sertifisert?

For å få sertifikat må personellet bestå en teoretisk og praktisk prøve arrangert av et sertifiseringsorgan. Det finnes fire forskjellige kategorier sertifikat for personell, avhengig av hvilken type arbeid som utføres samt størrelse på anlegg.

Bedriftssertifikater utstedes av sertifiseringsorganet på bakgrunn av en gjennomgang av bedriftens kvalitetssystem og andre organisatoriske forhold ved bedriften. Også for enkeltpersonforetak er det i Norge krav til bedriftssertifikat.

Miljødirektoratet peker ut sertifiseringsorgan i Norge. Praktisk informasjon om hvordan dere kan bli sertifisert får du ved å henvende deg til dem.

Incert AB sertifiserer personell som arbeider med elektriske bryteranlegg som inneholder f-gasser.

Isovator AS sertifiserer personell og bedrifter for de øvrige kategoriene, inkludert opplæringsbevis for gjenvinning av f-gasser fra motorvogner.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid