Avtapping og regenerering av kuldemedier

Forsvarlig avtapping

Driftsansvarlig for alle typer utstyr må legge til rette for forsvarlig avtapping av f-gasser slik at de ikke slippes ut til atmosfæren. All f-gassen fra kuldekretsløpene skal tappes av, samles opp og gjenbrukes, regenereres eller destrueres på en forsvarlig måte.

Avtapping må gjennomføres før endelig kassering av utstyr og det vil også være relevant ved visse typer vedlikeholds- eller servicearbeid. Også beholdere til f-gasser skal tømmes forsvarlig for eventuelle restgasser.

All avtapping skal utføres av kvalifisert personell. For stasjonære kulde- og klimaanlegg og varmepumper, og for lastebiler og tilhengere med kjøle- og fryseenheter, er personsertifikat påkrevd. For klimaanlegg i personbiler og lette varebiler kreves opplæringsbevis. For andre typer veigående kjøretøy skal avtapping utføres av personer med tilstrekkelige kvalifikasjoner.