Når et stoff er ført opp på kandidatlista, har virksomhetene informasjonsplikt til kunder, forbrukere og myndigheter. Stoffene er kandidater for videre regulering.

Leverandører av kjemikalier og faste bearbeidede produkter som inneholder stoffer på kandidatlista har informasjonsplikt til sine kunder og til Echa.

For faste bearbeidete produkter med mer enn 0,1 prosent av et kandidatlistestoff gjelder:

  • Leverandøren må gi kundene informasjon om sikker bruk
  • På forespørsel fra forbruker må slik informasjon gis innen 45 dager
  • Produsenter og importører må melde til Echa hvis årlig mengde av stoffet er mer enn 1 tonn per år

For stoffer og stoffblandinger med mer enn 0,1 prosent av et kandidatlistestoff (0,2 prosent for gasser) gjelder:

  • Leverandøren må framskaffe sikkerhetsdatablad selv om stoffet ikke er klassifiseringspliktig