Som distributør har du plikt til å ta imot kasserte EE-produkter i retur. Dersom du også selv importerer produkter til Norge fra et EØS-land må du være medlem av godkjent returselskap.

Når EE-produkter omsettes ved netthandel, skal distributøren etablere et system for forsendelse og mottak av tilsvarende mengder EE-avfall.

Distributøren skal ta imot EE-avfallet vederlagsfritt.

Du må også sjekke at produktene er merket med overkrysset avfallsbeholder.

På veldig små produkter kan merket angis på informasjon eller emballasje som følger produktet.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid