Samsvarserklæring

Det er forbudt å omsette EE-produkter uten samsvarserklæring.

Samsvarserklæringen skal fastslå at produktet overholder fastsatte krav. Den skal oppdateres ved endringer i regelverket.

Samsvarserklæringen skal være på norsk eller engelsk.

Som distributør har du ikke lov til å omsette EE-produkter dersom du vet eller burde vite at det ikke er utarbeidet samsvarserklæring for produktene.

Teknisk dokumentasjon

Distributøren skal påse at nødvendig dokumentasjon er på norsk. Med nødvendig dokumentasjon menes dokumenter som inneholder CE-merket, navn og adresse eller type-, parti- eller serienummer.

Produsenten har ansvar for å utarbeide teknisk dokumentasjon og importøren skal påse at det finnes. Som distributør har du ikke lov til å omsette EE-produkter dersom du vet eller burde vite at det ikke er utarbeidet teknisk dokumentasjon for produktene.

Informasjon om leverandørkjeden

Du skal på oppfordring kunne vise hvilke virksomheter du har kjøpt EE-produkter av, og hvilke virksomheter du selger til. Denne informasjonen skal være tilgjengelig i ti år.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid