CE-merking

Det er forbudt å omsette EE-produkter som ikke er CE-merket. Du som distributør har ikke lov til å sette på CE-merket. Det er det bare produsenten (eller produsentens representant) som kan gjøre.

Ditt ansvar er å kontrollere at produsenten har satt CE-merket korrekt på produktet. Det skal være minst 5 mm høyt med riktige proporsjoner, og det skal være synlig, lett leselig og det skal ikke kunne fjernes.

På veldig små produkter kan CE-merket angis på emballasje eller informasjon som følger med.

Sporbarhetsmerking

Sjekk at produktet er merket med identifikasjon av produsenten, slik at det er sporbart. Dette kan være i form av typenummer, serienummer, modellnummer eller annen identifikasjonsmerking.

Det er forbudt å importere og omsette EE-produkter uten sporbarhetsmerking.

På veldig små produkter kan merkingen angis på informasjon eller emballasje som følger produktet.

Navn og postadresse

Kontroller at produsent og importør har merket produktet med navn og postadresse.

Dersom produsenten ikke er i et EØS-land, skal også importørens navn og adresse stå på produktet. Internettadresse er tilleggsinformasjon, men er ikke tilstrekkelig som kontaktadresse.

Et varemerke kan benyttes i stedet for virksomhetens navn.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid