Miljødirektoratet forvalter den delen av regelverket som omfatter leketøyets kjemiske egenskaper. Bestemmelser som gjelder øvrige egenskaper ved leketøyet forvaltes av DSB.

Dine plikter som distributør:

  1. 1 Grunnleggende plikter Se hva alle virksomheter må ha kontroll på
  2. 2 Merking CE-merking, advarsler, sporbarhet, kontaktinformasjon
  3. 3 Dokumentasjon EF-samsvarserklæring, teknisk dokumentasjon, leverandørkjeden
  4. 4 Sikkerhet Skadeforebygging, håndtering og lagring, meldeplikt ved feil
  5. 5 Tilleggsinformasjon

Du regnes som produsent hvis du: 

  • har egen produksjon av leketøy i Norge, i et annet EØS-land eller utenfor EU/EØS
  • setter på ditt eget navn eller varemerke på leketøyet
  • endrer på et leketøy som allerede finnes på markedet, på en slik måte at det påvirker leketøyets overensstemmelse med gjeldende sikkerhetskrav.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid