Teknisk dokumentasjon

På begjæring fra tilsynsmyndighetene skal du kunne fremskaffe EF-samsvarserklæring (DoC) og annen teknisk dokumentasjon for leketøyet.

Informasjon om leverandørkjeden

Du skal på oppfordring kunne vise hvilke bedrifter og offentlige virksomheter du har kjøpt leketøy av, og hvem du selger til. Denne informasjonen skal være tilgjengelig i ti år.

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid