CE-merking

Du har ansvar for å kontrollere at produsenten har sørget for at leketøyet har korrekt CE-merking.

Importør eller distributør har ikke lov til å sette CE-merket på leketøyet. Det er bare produsenten (eller produsentens representant) som kan CE-merke et leketøy.

Krav til merket

CE-merket skal være minst fem mm høyt og med riktige proporsjoner, som illustrert her:

CE-merket skal være synlig, lett leselig og det skal ikke kunne fjernes.

På leketøy som er veldig smått kan CE-merket angis på en merkelapp eller på et informasjonsblad som følger leketøyet.

Dersom leketøyet leveres i et utstillingsstativ eller utstillingseske, og det er teknisk umulig å påføre CE-merket på hvert enkelt leketøy, kan CE-merket påføres utstillingsstativet/-esken.

Advarsler

Se til at leketøyet er merket med med passende advarselstekster, bruksanvisninger og sikkerhetsinformasjon.

Krav til advarsler

Alle advarselstekstene skal være på norsk. En advarsel skal være synlig, lett leselig, lett forståelig og presis. Den skal alltid innledes med ordet "Advarsel" eller "Advarsler" og ha en beskrivelse av faren.

Advarselsteksten skal alltid sitte fast på leketøyet, på en etikett eller på emballasjen. Selv små leker uten emballasje skal ha advarselstekster. Det er ikke tilstrekkelig å bare ha advarselsteksten på utstillingsstativet/-esken. Et leketøy kan ikke ha en advarselstekst som strider mot leketøyets tiltenkte eller forventede bruk.

Eksempel:

Et leketøy kan ikke ha en advarselstekst som strider mot leketøyets tiltenkte eller forventede bruk. For eksempel kan ikke et kosedyr eller annet leketøy som er egnet for små barn merkes med “Advarsel. Ikke egnet for barn under tre år”. Denne typen leketøy må alltid oppfylle alle krav til leketøy for små barn.

Sporbarhetsmerking

Du må kontrollere at leketøyet er merket med identifikasjon av produsenten, slik at leketøyet er sporbart. Dette kan være i form av typenummer, serienummer, modellnummer eller annen identifikasjonsmerking.

Sporbarhetsmerkingen skal også være angitt på leketøyets EF-samsvarserklæring (Declaration of Conformity – DoC).

Navn og postadresse

Kontroller at produsenten har merket leketøyet med navn og postadresse. Dersom produsenten ikke er i et EU/EØS-land, skal også importørens navn og adresse stå på leketøyet.

Internettadresse er tilleggsinformasjon, men er ikke tilstrekkelig som kontaktadresse. Et varemerke kan benyttes i stedet for selskapets navn.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid