Håndtering og lagring

Importører og distributører må påse at leketøyet etter transport og lagring fremdeles er i samsvar med de relevante sikkerhetskravene.

Dersom en sikkerhetsbrist oppdages

Du må umiddelbart slutte å selge et leketøy dersom du får kjennskap til at leketøyet ikke oppfyller sikkerhetskravene. Du skal umiddelbart foreta nødvendige tiltak for at leketøyet skal være sikkert.

Du er også ansvarlig for å trekke tilbake eller tilbakekalle leketøyet når det er nødvendig.

Dersom ikke leketøyet oppfyller gjeldende krav skal du informere ansvarlige myndigheter der leketøyet selges. I Norge er dette Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Miljødirektoratet.

DSB fører tilsyn med denne delen av regelverket.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid