Alle biocidprodukter som skal selges i Norge må være tillatt å bruke her i landet. Dette gjelder både privat og profesjonell bruk. Som selger har du plikt å kjenne til disse bestemmelsene.

Finn ut hva som gjelder

Du må sjekke om stoffet er tillatt å bruke som biocid og om det er det restriksjoner på hvem du kan selge til.

Er stoffet tillatt i Norge?

Hvis du ikke vet om produktet du ønsker å selge er tillatt å bruke som biocid i Norge, må du undersøke dette med leverandøren din.

Hvem kan jeg selge til?

Hvis du ikke vet om det er restriksjoner knyttet til ditt produkt, må du sjekke listen over godkjente biocidprodukter og brukerkategorier.

Husk at etiketten som viser innholdet i produktet skal være på norsk. 

Hvis du er usikker på hva som gjelder ditt produkt eller produktet ikke har norsk etikett, må du sjekke dette med leverandøren din.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid