Virksomheter som selger farlige kjemikalier er ansvarlige for å kvalitetssikre at klassifiseringen, merkingen og emballeringen er korrekt.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid