Hva er en nasjonalpark?

Nasjonalpark er store naturområder med særegne eller representative økosystemer. De kan også være landskap uten tyngre naturinngrep. 

Disse store verneområder sikrer at samspillet i naturen ikke blir forstyrret, og er en viktig del av arbeidet med å hindre at planter og dyr blir utryddet.

Hvordan forvaltes nasjonalparkene?

Nasjonalparkene forvaltes av regionale styrer med statlig oppnevnte medlemmer, for eksempel politikere eller representanter fra Sametinget.