Lokal forurensning (HLF)

Seksjonen har fagansvaret for regulering og oppfølging av akvakultur, avløp, anleggsarbeid og de landbaserte industribransjene som er delegert fylkesmannen.

Vi har ansvar for  regelverksutvikling og veiledning innenfor nevnte områder og behandler klager på fylkesmannens vedtak.

Seksjonen har i tillegg ansvar for regelverksutvikling og oppfølging av overvann, også innenfor klimatilpasningsarbeidet.