Klimakunnskap (KKU)

Seksjonen arbeider med det klimavitenskapelige grunnlaget for klimapolitikken, både ved å være kontaktpunkt mot FNs klimapanel (IPCC), formidle klimafaglige resultater og samarbeide med norske og internasjonale forskningsmiljø. Vi arbeider også med utslippsreduksjoner av klimagasser i jordbruket og fluorholdige stoffer i produkter.

Vi har ansvaret for klimagass- og ozonovervåkingen og følger opp Norges arbeid med f-gasser og ozonreduserende stoffer både nasjonalt, i EU og under Montrealprotokollen

Vi koordinerer arbeidet med virkninger av og tilpasninger til klimaendringer for naturmangfoldet, samt at vi har fagansvar for klimatilpasning i jordbruket.

Vi følger også opp kortlevde klimadrivere nasjonalt, regionalt og internasjonalt.