Utslippsregnskap og tiltaksanalyser (KUT)

Seksjonen har ansvar for arbeid med utslippsregnskapet og framskrivinger for klimagasser og langtransportert forurensning, inkludert arbeid med skogens rolle i klimasammenheng.

Vi rapporterer Norges utslipp til FN og EU, er aktive i internasjonalt bistandsarbeid og koordinerer direktoratets arbeid med de internasjonale klimaforhandlingene.

Seksjonen har ansvar for koordinering av arbeid med tiltaksanalyser, blant annet gjennom drift og videreutvikling av beregningsverktøyet "Klimatall".