Miljøgiftavdelingen (MAL)

Avdelingen har hovedansvaret for direktoratets arbeid innen avfall, kjemikalier og sirkulær økonomi nasjonalt, i EU og globalt.

Miljøgiftavdelingen holder en samlet oversikt over bruk, utslipp og spredning av miljøgifter, over generering og håndtering av ulike typer avfall og vi følger opp arbeidet med forurenset grunn. Utvikling og implementering av regelverk er en viktig del av vårt arbeid. 

Vi koordinerer det internasjonale arbeidet Miljødirektoratet har med EU/EØS og EUs grønne giv - med utviklingsrettet bistand, og med nordområdene og de nye EU-landene.