Miljøgift- og tilsynsavdelingen (MAL)

Avdelingen har hovedansvaret for tilsyn og arbeid innen kjemikalier, sirkulær økonomi, avfall, forurenset grunn nasjonalt og internasjonalt.

Utvikling og implementering av EU/EØS-regelverk er en viktig del av vårt arbeid. 

Vi koordinerer det internasjonale arbeidet Miljødirektoratet har med EU/EØS og EUs grønne giv.