Nordområdene og bilateralt samarbeid (MNO)

Seksjonen for nordområdene og bilateralt samarbeid (MNO) har hovedansvar for koordinering av det arktiske økosystem i Miljødirektoratet. MNO har også ansvar for koordinering av arbeid knyttet til Arktisk Råd, Barents og Russland i nordområdene.

Seksjonen koordinerer også EU arbeidet og oppfølging av EØS-midlene i virksomheten. MNO koordinerer også utviklingsrettet miljøsamarbeid, herunder programmet Olje for utvikling. I tillegg følger seksjonen opp det internasjonale ressurspanelet, FNs tiårige rammeverk for bærekraftig produksjon og forbruk gjennom One planet nettverket, samt miljøsamarbeid med land i Øst Europa, Kaukasus og Sentral-Asia, såkalte EECCA-land.