Husdrift (OHD)

Enhet for husdrift har det overordnede ansvaret for drift av byggene i Trondheim og Oslo.

Ansvaret inkluderer drift av byggene, sentralbord, resepsjon, konferansesenter, innkjøp av utstyr og inventarkjøp, lagerhold, renhold, vaktmestertjenester og leietakersamarbeid med huseier (Entra i Trondheim og Oslo Areal i Oslo).