Innkjøp (OIK)

Seksjonen har det overordnede ansvaret for anskaffelser i Miljødirektoratet.

Ansvaret innebærer blant annet operativ veiledning og støtte til direktoratets avdelinger ved gjennomføring av anskaffelser, utvikling og drift av direktoratets anskaffelsesverktøy KOA (kontrakter og anskaffelser), samt utarbeidelse av direktoratets politikk og tjenesteyting innen offentlige anskaffelser.

Seksjonen har også ansvar for etablering og drift av strategisk innkjøpsfunksjon og utarbeidelse av innkjøpsstrategi i miljøforvaltningen sammen med de andre etatene i Miljøforvaltningen