Seksjon for økonomi og virksomhetsstyring (OOK)

Seksjonen har det overordnede ansvaret for økonomi- og virksomhetsstyring i Miljødirektoratet.

Seksjon for økonomi og virksomhetsstyrings ansvarsområder inkluderer forvaltning av økonomiregelverk, saksbehandling og rådgivning i økonomisaker, evalueringer og internkontroll, risikovurderinger, føring og rapportering av regnskap og kontakt med Riksrevisjonen. 

Videre har vi ansvaret for det interne miljøarbeidet, og overordnet ansvar for noen administrative systemer slik som virksomhetsstyring, elektronisk søknadssenter, anskaffelsesverktøyet,  kvalitets- og hendelsessystem og forbedringssystemet. 

Vi har ansvar for tildeling av roller og rettigheter i Altinn for Miljødirektoratet.