Ansatte:

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgavene til SNO i Viken og Oslo er å drive naturoppsyn med hjemmel i naturoppsynsloven. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet gjennom kontroll, informasjon, veiledning, skjøtsels- registrering og dokumentasjonsarbeid.

 

Fagansvar:

Noen fagområder har regionalt fagansvarlige. Merk at noen fagansvar strekker seg over flere fylker, mens andre fagfelt er delt i mindre områder. 

 

Adresse:

Postadresse: Miljødirektoratet, postboks 5672 TORGARDEN, 7485 Trondheim

Besøk: etter avtale med lokalt naturoppsyn