Ansatte ved lokalkontoret

Oppsynsområdet

Statens naturoppsyn (SNO) Geilo omfatter Hallingskarvet nasjonalpark, Skaupsjøen og Hardangerjøkulen landskapsvernområde, Fødalen landskapsvernområde, Hydalen landskapsvernområde samt andre mindre verneområder i fylket. 

Arbeidsoppgaver

SNO Geilo har tilsyn med all natur i sitt område, men har et klart fokus på verneområdene. Regelverket med lover og instrukser gir SNO sitt naturlige virkeområde.

En av de viktigste oppgavene er å drive med informasjon og veiledning. Kontakten med andre aktører og brukere av naturen er derfor svært viktig.

SNO Geilo utfører også skjøtsel og tilretteleggingstiltak i og ved verneområdene. Kontoret har i tillegg regionalt fagansvar for fjellrev i Finseområdet og kontroll med motorfedsel i utmark i Buskerud. 

Adresse

Besøksadresse: Reiselivssenteret, Vesleslåttvegen 13, 3580 Geilo (besøk etter avtale).

Postadresse: Miljødirektoratet, postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim.