Ansatte ved lokalkontoret

Oppsynsområdet

Statens naturoppsyn (SNO) Rendalen omfatter rovviltoppgaver og felling i Sørøst-Norge.

Arbeidsoppgaver

SNO Rendalen har ansvar for rovviltoppgaver og felling i Sørøst-Norge.

Adresse

Besøksadresse: Rendalen kommunehus, Hanestadveien 1, 2484 Rendalen (besøk etter avtale).

Postadresse: Miljødirektoratet, postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim.