Ansatte ved lokalkontoret

Martin Drevvatn er regional fellingsleder Nordland.