Ansatte ved lokalkontoret

Per Olav Haugen har ansvar for Reinheimen nasjonalpark.

Øyvind Angard har ansvar for Breheimen nasjonalpark.

Oppsynsområdet

Statens naturoppsyn (SNO) Skjåk omfatter Reinheimen og Breheimen nasjonalparker.

Arbeidsoppgaver

SNO Skjåk har ansvar for naturoppsyn i Reinheimen og Breheimen nasjonalparker.

Adresse

Besøksadresse: Industrivegen 10, 2690 Skjåk (besøk etter avtale).

Postadresse: Miljødirektoratet, postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim.