Ansatte ved lokalkontoret

Oppsynsområdet

Statens naturoppsyn (SNO) Skjåk omfatter Reinheimen og Breheimen nasjonalparker.

Arbeidsoppgaver

SNO Skjåk har ansvar for naturoppsyn i Reinheimen og Breheimen nasjonalparker.

Adresse

Besøksadresse: Industrivegen 10, 2690 Skjåk (besøk etter avtale).

Postadresse: Miljødirektoratet, postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim.