Industritilsyn (TIN)

Seksjonens hovedansvarsområder er tilsyn med landbasert industri, inkludert kontrollvirksomhet i forhold til klimakvoter, virksomhet knyttet til avfallshåndtering og tilsyn med grensekryssende avfallsforsendelser.

Vi arbeider også med tilrettelegging for tilsynsaksjoner og -arbeid hos fylkesmennene. Seksjonen deltar for øvrig i alle slags tilsynsoppgaver og i internasjonalt arbeid.