Juridisk seksjon forurensning og klima (TJU)

Juridisk seksjon forurensning og klima gir juridisk bistand og veiledning til fagseksjonene i Miljødirektoratet på forurensnings- og klimaområdet.

Seksjonen arbeider også med regelverksutvikling, oppfølging av miljøkriminalitet, spørsmål om offentlighetsloven og habilitetsvurderinger. Seksjonen har særlig kompetanse om forurensningsloven og produktkontrolloven med tilhørende forskrifter, og veileder også kommuner og fylkesmenn om regelverket.