Konferansemateriell

Her finner du rullebanner i norsk og engelsk versjon med Miljødirektoratets illustrasjon og logo. De kan benyttes i alle ulike sammenhenger hvor Miljødirektoratet skal profileres og synes. Du finner også rullebanner tilpasset tekst og bilde for akkurat det tema eller arrangement du trenger det til. Det ligger også eksempler ute på hvordan de kan se ut.