Publikasjonsmaler

Her finner du Miljødirektoratets maler for publikasjoner på norsk og engelsk.

Det er både visningsfiler (PDF), indesignfiler og wordfiler. Separate filer for omslag og innmat. Indesignfilene skal kun benyttes av profesjonelle designere som setter opp våre publikasjoner. Wordfilene kan benyttes av underleverandører som ønsker å sette dem opp i Word. Alle publikasjoner har tre ulike forsidemaler:

  1. Miljødirektoratet er eneste avsender (kun vår logo)
  2. Miljødirektoratet er hovedavsender sammen med bidragsytere (bidragsyternes logoer står i svart/hvitt, og korrekt versjon av logo må settes inn)
  3. Miljødirektoratet er likestilt avsender sammen med samarbeidspartnere (samarbeidspartnernes logo settes også i farge).

Du velger korrekt forside ved å velge fanen SETT INN og knappen Forside.

Miljødirektoratet gir beskjed om hvilken mal for forside som skal benyttes og skaffer andre logoer som ev. skal inn. Før ferdigstilling skal kommunikasjonsenheten kontaktes for kvalitetssikring. Ved utarbeidelse av brosjyrer, så skal kommunikasjonsenheten kontaktes før arbeidet settes i gang.

Vi minner om at alle publikasjoner skal ha et M-nummer, og det får du ved å kontakte kommunikasjonsenheten. Ta gjerne kontakt med oss dersom du lurer på noe.