Beskrivelse av maloppsett og bruk av skiltmal

Skiltstørrelsen er høyde 100 cm x bredde 70 cm. Malen er laget i halv størrelse (50 cm x 35 cm).

Tekst
Skrifttypen som er benyttet i skiltene er Scala.
Hovedheading/tittel har skriftstørrelse 88 punkt.
Infoteksten er satt i 24 punkt, men dette varierer etter hvor mye tekst som skal inn
om hver enkel nasjonalpark, naturreservat eller landskapsvernområde.
Den skal ikke være under 24 punkt.

Infotekst på engelsk settes i kursiv.

Verneforskrifter er også satt i 24 punkt. Teksten er satt inn i en farget boks
i PMS 5425 EC i 20 % for å skille seg litt ut ifra infoteksten.

Bilder
Det er fem bilder plassert i en rekke på topp i malen, dette kan dere variere.
Det kan godt være færre bilder, men ikke flere.
På midtbildet skal logo plasseres. Dette krever at det settes inn et «rolig» bilde i bildefeltet over logo. Det er mulig å benytte profilbilder i sort/grønn valør sammen med naturbilder i farger fra det aktuelle området. Bilder i ulike kategorier finner du i denne profilbanken. Profilbildene skal fotokrediteres Arild Juul.
Bruk gjerne kun egne bilder, men husk å sørge for at evt. rettigheter til bruk er avklart.
Bildene plasseres som vist i malen.

Bruk ikoner, som vist i malen, for å skille tekstblokker/tema fra hverandre.

Elementer som kan varieres:
Størrelsen på skiltet kan varieres etter behov.

Nedlastbare filer for skjerm
Filnavn Filtype Filstørrelse Beskrivelse
jpg skiltmal_BV_halvstr_mal.jpg jpg 34 kb
Nedlastbare filer for nedlastbar original
Filnavn Filtype Filstørrelse Beskrivelse
zip BV_skiltmal.zip zip 11006 kb