Plassering av logo


Logo som består av et emblem og tekst satt inn i en hvit sirkel skal aldri stå uten sirkel.

Forholdet er:
Hvis sirkel har en diameter på 60 med mer, skal emblemet ha en bredde på 30 mm, altså halvparten av diameter sirkel.