Plassering

Plassering av logo.


Logoen, som består av et emblem og tekst satt inn i en hvit sirkel, skal aldri stå uten sirkel.

Forholdet er:
Hvis sirkelen har en diameter på 60mm, skal emblemet ha en bredde på 30 mm, altså halvparten av sirkelens diameter.