Nasjonalparkkommune og -landsby

Materiell utarbeidet for nasjonalparkkommune og nasjonalparklandsby.

Logo for nasjonalparkkommune og nasjonalparklandsby finnes både i farger, sort/hvitt (S/H) i flere filformater klare for nedlasting.

I tillegg finner du beskrivelse av hvordan logo skal plasseres - alene og i kombinasjon, hvilke farger du kan bruke, profilelementet som er en bunnstripe, brosjyremal, skiltmal, bannermal, skisser for nettløsninger, en presentasjonsmal i PowerPoint og lay-out på brevark og konvolutter.