Nasjonalparksenter

Materiell utarbeidet for nasjonalparksentrene.

Logo for Nasjonalparksentrene finnes både i farger, sort/hvitt (S/H), norsk og engelsk i flere filformater klare for nedlasting.

I tillegg finner du her beskrivelse av hvordan logo skal plasseres, hvilke farger du kan bruke, profilelementet som er en bunnstripe, brosjyremal, flagg og bannermal samt en presentasjonsmal laget i PowerPoint.