Beskrivelse av maloppsett og bruk av skiltmal

Skiltstørrelsen er høyde 100 cm x bredde 70 cm. Malen er laget i halv størrelse (50 cm x 35 cm).

Tekst
Skrifttypen som er benyttet i skiltene er Scala.
Hovedheading/tittel har skriftstørrelse 88 punkt.
Infoteksten er satt i 24 punkt, men dette varierer etter hvor mye tekst som skal inn om hver enkel nasjonalpark, naturreservat eller landskapsvernområde.
Den skal kke være under 24 punkt.

Infotekst på engelsk settes i kursiv.

Verneforskrifter er også satt i 24 punkt. Teksten er satt inn i en farget boks i PMS 5425 EC i 20 % for å skille seg litt ut ifra infoteksten.

Bilder
Det er fem bilder plassert i en rekke på topp i malen, dette kan dere variere.
Det kan godt være færre bilder, men ikke flere.
På midtbildet skal logo plasseres. Dette krever at det settes inn et «rolig» bilde i bildefeltet over logo. Det er mulig å benytte profilbilder i sort/grønn valør sammen med naturbilder i farger fra det aktuelle området. Bilder i ulike kategorier finner du i denne profilbanken. Profilbildene skal fotokrediteres Arild Juul.
Bruk gjerne kun egne bilder, men husk å sørge for at evt. rettigheter til bruk er avklart.
Bildene plasseres som vist i malen.

Bruk ikoner, som vist i malen, for å skille tekstblokker/tema fra hverandre.

Elementer som kan varieres:
Størrelsen på skiltet kan varieres etter behov.

 

Nedlastbare filer for skjerm
Filnavn Filtype Filstørrelse Beskrivelse
jpg infoskilt_NR.jpg jpg 115 kb  
jpg skiltmal_NR_halvstr.jpg jpg 22 kb  
Nedlastbare filer for utskrift
Filnavn Filtype Filstørrelse Beskrivelse
pdf skiltmal_NR_halvstr_vis.pdf pdf 206 kb  
Nedlastbare filer for nedlastbar original
Filnavn Filtype Filstørrelse Beskrivelse
jpg Ikon_natur_kultur.jpg jpg 3572 kb  
jpg Ikon_opplevelse.jpg jpg 3565 kb  
ai kartforklaring_NR.ai ai 1089 kb  
ai Naturreservat_NR.ai ai 1016 kb  
inx skiltmal_NR_halvstr.inx inx 230 kb  
indd skiltmal_NR_halvstr.indd indd 1820 kb