Brosjyre

Malen for folder er basert på den grafiske profilen for statlig sikrede friluftslivsområder. Den gir føringer for bruk av bilder, skrifttyper, farger og grafiske elementer. Hensikten er å gi det enkelte område en tydelig identitet utad, samtidig som området inngår i en helhet. Punktstørrelsene for de ulike delene av folderen er definert i malen. Det er viktig at punktstørrelse og linjeavstand ikke endres i malen. Reguler tekstmengde etter malen.

Papir

Scandia 2000 200gr
• godkjent (listeført) for Svanemerkede trykksaker og blekingen
er TCF, totalt klorfri
• Scandia har et lavt utslipp av CO2
• Fabrikken er ISO 14001-sertifisert
• ISO 9706
• Fabrikken er godkjent for FSC og PEFC, og leveres med PEFC
som standard


Bilder

Det er viktig ved bruk av bilder at eventuelle rettigheter til bruk og
krediteringer av bilder avklares med rettighetshaver på forhånd.

Brosjyre

Nedlastbare filer for utskrift
Filnavn Filtype Filstørrelse Beskrivelse
A5_Folder.pdf pdf 1 MB  

 

Nedlastbare filer for nedlastbar original

Filnavn Filtype Filstørrelse Beskrivelse
A5_Folder.indd indd 1,5 MB  
A5_Folder.idml idml 147 kb  

 

Nedlastbare filer for skjerm

Filnavn Filtype Filstørrelse Beskrivelse
FolderLogo_cmyk.ai ai  1   MB  
Logofelt_Mildir_std.eps eps  2   MB  
FolderLogofelt_stfk_logo.eps eps  2   MB  
FolderLogofelt_tk_logo.eps eps  2,5 MB  

Fonter

Kjøp_SpinozaPro.webloc
Kjøp_Calibre.webloc