Stort informasjonsskilt

Her finner du mal for det store informasjonsskiltet som skal stå inne på området.

Mengde tekst og bilder skal i all hovedsak følge disse malenes standard. Det er viktig å prioritere engelsk. Målene på dette skiltet er 130 x 75 cm. Det er mulig å skalere dette opp eller ned, men det er viktig å beholde forholdet mellom tekst, kart og eventuelt bilder. En designer kan bidra med råd og veiledning ved behov for justeringer i format.

Nedlastbare filer for skjerm
Filnavn Filtype Filstørrelse Beskrivelse
Logo soyle_cmyk.ai ai  1 MB  
TaEnFotografiskHuskelapp_ol.ai ai  1  MB  
Testkart_abstrahertsoyle.ai ai  1,5 MB  
Logofelt_Mildir_std.eps eps   2 MB  
Logofeltsoyle_mk_logo.eps eps   2 MB  
Logofeltsoyle_stfk_logo.eps eps   2 MB  
Testbilde.png png 247 kb  

 

Nedlastbare filer for utskrift

Filnavn Filtype Filstørrelse Beskrivelse
Søyleskilt pdf 953 kb  

 

Nedlastbare filer for nedlastbar original

Filnavn Filtype Filstørrelse Beskrivelse
Søyleskilt.indd indd   5 MB   
Søyleskilt.idml idml 429 kb