Romania:

De to første åpne utlysningene er blitt lagt ut i det rumenske programmet.

Programmet Miljø, tilpasninger til klimaendringer og økosystem har fått to åpne utlysninger som det nå kan søkes om: 

  • Den første utlysningen gjelder restaurering av utvalgte våtmarker og torvmarker i Romania, Søknadsfrist: 15. januar 2021.
  • Den totale økonomiske rammen for denne utlysinga er på 3,55 mill. €. Som vanlig er det både i norsk og i rumensk interesse at søknadene har dedikerte og kompetente norske partnere. Ved evalueringen av innkomne søknader gis det tilleggspoeng dersom den rumenske søkeren har én eller flere 'donor-partnere'.
  • Den andre utlysningen er om fondet for bilaterale relasjoner med et samlet budsjett på 50 000 €. 

Søknadsfrist: Denne søknaden vil være åpen inntil bevilgningen er brukt opp. Spesielt interessant med denne utlysinga er at også norske etater kan søke om slike bilaterale midler.

Det kan også være en idé å se disse to utlysningene i sammenheng og å opprette kontakter med potensielle rumenske søkere til den første utlysningen gjennom først å søke om bilaterale fondsmidler.

Oppdatert 27.10.2020