Berørte parter kan gi innspill til EU-høringer for å være med å påvirke.

Hold deg oppdatert

Miljødirektoratet informerer om EU-/EØS-regelverk som er under utvikling og som kan bli gjennomført i norsk rett når det er vedtatt. Eventuelle høringer av forslagene blir senere lagt ut på Miljødirektoratets høringsside.

Vi publiserer også meldinger om veikart og høringer fra Europakommisjonen. Veikartene informerer om nye initiativ, beskriver hva formålet med initiativet er og hvorfor det er nødvendig med tiltak på EU-nivå. Veikartene inneholder også informasjon om planlagte høringer om initiativet. 

Ressurser