Veikart og handlingsplaner

Miljødirektoratet publiserer meldinger om veikart og handlingsplaner fra EU-kommisjonen. Veikartene informerer om nye initiativ, beskriver hva formålet med initiativet er og hvorfor det er nødvendig med tiltak på EU-nivå.

Veikartene inneholder også informasjon om planlagte høringer om initiativet. 

Få varselt om nye veikart og handlingsplaner i EU ved å abonnere på varsler fra Miljødirektoratet.

EU-høringer – hold deg oppdatert og gi innspill

Miljødirektoratet informerer om EU/EØS-regelverk som er under utvikling og som kan bli gjennomført i norsk rett når det er vedtatt. For å kunne ha reell påvirkningsmulighet er det viktig for berørte parter å gi eventuelle innspill til EUs høring. Påvirkningsmuligheten kan være begrenset når regelverket senere skal gjennomføres i norsk rett.

Få varsel om EU-høringer og annen informasjon innenfor ulike miljøområder ved å abonnere på varsler fra Miljødirektoratet.

Spesielt om kjemikalieregelverk

Norske virksomheter kan gi høringsinnspill til EU-prosesser for regulering av kjemikalier under alle EU/EØS-kjemikalieregelverk som er gjennomført i Norge. For regelverk som Miljødirektoratet har ansvar for gjelder det både til Kjemikaliebyrået Echas prosesser og høringer fra EU-kommisjonen.

For å være forberedt på fremtidig regulering av stoffer som er viktig for virksomheten, er det nødvendig å følge med på et tidlig stadium i reguleringsprosessen. Det kan være lurt å gjøre seg kjent på Echas nettsider:

Referater fra EU-møter

Relaterte lenker