Miljøprøvebanken er et framtidsrettet arkiv med miljøprøver fra norsk natur og et viktig verktøy i den nasjonale og internasjonale kampen mot miljøgifter.

Mål: Miljøprøvebanken inneholder dypfryste prøver fra blant annet fisk og fugler fra hele landet og Arktis. Prøvene som legges i banken blir tidskapsler som tar vare på dagens miljø, slik at de kan analyseres med framtidas kunnskap.

Lenke: Miljøprøvebanken