Arealrepresentativ overvåking av norske verneområder (fjell/myr) gir kunnskap om status og utvikling på inngrep i form av punktelement, slik som bygninger og linjeelement. Det kan også overvåke veger og grøfter, eller arealdekke.

Kunnskapen blir benyttet i forvaltningen av verneområdene og bidrar til at ressursene kan settes inn mot de største truslene slik at verneverdiene kan ivaretas.

Mål: Arealrepresentativ overvåking av norske verneområder er en forventningsrett og arealrepresentativ undersøkelse av inngrep i form av linjeelement, punktelementer og arealdekke i norske verneområder generelt og myrreservater spesielt.

Programperiode: Overvåkingen startet opp i 2012. Det er gjennomført ett overvåkingsomløp på 5-år, vi er nå inne i omløp 2.

Hvor overvåker vi? Det overvåkes i norske verneområder, i tillegg er det et særskilt fokus på verneområder med myr.

Slik overvåker vi: Overvåkingen gjennomføres som fjernmåling basert på flyfoto. Flybilder tolkes og det vurderes hvilke ulike inngrep som finnes i området og utvikling på vegetasjonsdekke.

Publikasjoner: Det utgis rapporter etter hvert gjennomført overvåkingsomløp.

Dette bruker vi dataene til: Overvåkingen gir kunnskap om status og utvikling på inngrep og arealdekke i norske verneområder. Dette er et viktig kunnskapsgrunnlag i verneområdeforvaltningen.