Mål

Åkerrikse fikk sin egen nasjonale handlingsplan i 2009, mens svarthalespove ble utnevnt som prioritert art med egen forskrift i 2011. Den sør-Norske underarten ble avprioritert i 2013?

Programperiode

1995-d.d., svarthalespove fra 2009

Hvor overvåker vi?

Kartlegging av syngende hanner i alle fylker i sør-Norge. Standardisert overvåking i Rogaland, Oslo & Akershus og Hedmark. For svarthalespove er overvåkingen fordelt på de to underartene limosa som hekker på Jæren og islandica som hekker i sør-troms.

Slik overvåker vi:

Innrapportering av “kreksende” hanner i alle sør-norske fylker. I Rogaland, Oslo, Akershus og Hedmark følges definerte overvåkingsområder, spesielt med lytting etter “kreksende” hanner om natten etter standardisert metode.

Svarthalespove blir overvåket med innrapportering av varslende hanner i flukt. Fra 2010 ble det igangsatt omfattende kartlegging på arten, men de senere år i hovedsak har basert seg på standard overvåking av tilstedeværlese eller ikke og vurderinger rundt hekkende par.

Publikasjoner

Årlig rapportering

Dette bruker vi dataene til

Begge artene er tenkt satt inn i en mer helhetlig ramme rundt overvåking av bakkehekkende fugler i kulturlandskapet med overvåking med etter fast metode. Innenfor rammen av landbrukets RMP inkluderes vipe, storspove og sanglerke.

Lenker