Mål

Følge med på bestanden, og se om noen av tiltakene har effekt på bestanden.

Programperiode

Vi overvåker kontinuerlig.

2006-2011 overvåking tre ganger årlig, 2013-2016 én gang per år og fra 2017 har vi overvåket to ganger årlig.

I 2019 startet et program for den introduserte organismen/soppen Batrachochytrium dendrobatidis (Bd). Soppen går på amfibier og kan være dødelig.

Soppen påvises gjennom miljø-DNA i vannprøver eller fra strykeprøver på huden til amfibiene. Soppen vil kunne blomstre opp om klimaendringene øker gjennomsnittstemperaturen i vannene amfibiene holder til i.

Hvor overvåker vi?

Arendal kommune i alle vann hvor arten er tilstede.

Slik overvåker vi

To overvåkingsperioder i året. En første når hannene spiller om våren. Da telles alle hanner som synger og hunner som dukker opp. Den andre perioden om høsten før de går på land igjen for å se på rekruttering. Da telles alle som sitter rundt vannet og som lokkes frem.

Publikasjoner

En overvåkingsrapport lages hvert år til Fylkesmannen i Agder som administrerer overvåkingen.

Dette bruker vi dataene til

Vi bruker dem til å sette inn tiltak. Ny handlingsplan kom i fjor og vi har startet avlsprosjekt i Dyreparken i Kristiansand. Og med utsettinger er det enda viktigere å følge med på hvordan det går med bestanden/arten i Norge.

Hvor finnes data?

Rapporteres internt fra NTNU, data er ikke stedfestet for alle dammene da det er fare for forstyrrelse av arten.

Lenker